கோப்பாய் துயிலுமில்லப் பகுதியில் சிரமதானப் பணி!

November 20, 2023 at 7:17 pm
pc

மாவீரர் வாரம் ஆரம்பிக்கவுள்ள நிலையில் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் சிரமதான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்திற்கு முன்பாக நேற்று துப்பரவாக்கல் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த சிரமதான பணிகளை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் இணைந்து மேற்கொண்டனர்.

Quick Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You cannot copy content of this Website